Operations Management en PDCA

Interactief online programma en expert coaching

Waarom?

Klanten willen continue kunnen beschikken over producten en diensten van een constant excellente kwaliteit. Om dit te realiseren binnen een organisatie moeten interne processen en procedures optimaal zijn ingericht en worden bestuurd, dat is Operations Management. 

Voor wie?

Dit programma is ontwikkeld voor managers en teamleiders die op organisatie- en afdelingsniveau operationele resultaten willen verbeteren. Ze zijn op zoek naar het next level van organiseren, managen en leiden.

Ze hebben ambitie en willen:

  • hun tijd structureel besteden aan sturen op resultaat;
  • werken aan constante verbetering, die leidt tot voorspelbaarheid;
  • hun team(s) succesvol laten zijn;
  • persoonlijk leren en groeien in hun management rol.

Dit online (trainings) programma helpt hen deze ambitie te verwezenlijken. 

Het programma!

Dit interactief online trainings- en expert coaching programma leert managers een Operational Excellente organisatie en/of afdeling op te zetten en aan te sturen. Gedurende het programma ontwikkelt de manager de daarvoor vereiste technische vaardigheden en management gedragingen. 

Het programma is praktijkgericht en direct toepasbaar. Daarnaast kan iedere deelnemer het online programma volgen in zijn/haar eigen tempo en tijdsindeling. 

Dit programma zorgt voor een duidelijke koppeling tussen de theorie en de eigen praktijk, met als doel:

  • ‘operations’ effectief inrichten;
  • werkstromen bestuurbaar maken;
  • medewerkers eigenaar maken over hun eigen werk;
  • in een proces van continue verbeteren;
  • werken aan een voorspelbaar en steeds beter resultaat.

De training heeft een interactief en praktijkgerichte opzet, waarbij het eigen team en/of afdelingen worden ingezet en betrokken bij het leerproces.