OPEXpro Academy

Wij geloven dat het toepassen van verworven kennis in de praktijk leidt tot nieuwe vaardigheden en het opbouwen van expertise. Investeren in mensen is daarmee voor ons de basis voor elke succesvolle organisatie. Toegepaste kennis is daarbij de sleutel tot succes.

Onze kennis en ervaring op het gebied van Operational Excellence komt uit onze eigen praktijk. Onze 25 jaar ervaring met het ontwikkelen en implementeren van Operational Excellence in profit en non-profit organisaties, hebben wij vertaald naar interactieve online programma’s. In elk van deze programma’s wordt de eigen praktijk van de deelnemer(s) ingezet als casus én wordt het geleerde meteen “live” in dezelfde praktijk toegepast. Onze ervaren expert coaches ondersteunen en begeleiden de deelnemer(s) in het behalen van de eigen doelstellingen.

Dit vergroot het lerend vermogen, zorgt voor ontwikkeling van benodigde vaardigheden en duurzame borging van resultaat.

Operations Management en PDCA | Dit interactief online programma is ontwikkeld voor managers en teamleiders die op organisatie- en afdelingsniveau operationele resultaten willen verbeteren. Voor ambitieuze managers die op zoek zijn naar het next level van organiseren, managen en leiden.

PDCA voor teams | Operationele teams worden vaak geleid door dagelijkse hectiek. Deze hectiek leidt niet altijd tot de beste output. Medewerkers en leidinggevende zetten zich maximaal in en het team zoekt naar mogelijke verbeteringen van het resultaat.

PDCA voor teams is het antwoord op het realiseren van verbetering in een vaste praktijkgerichte structuur. De PDCA-methode inzetten in een dag- of weekcycli zorgt voor verbinding tussen de teamleden en leidinggevende én vooral tot continue leren en verbeteren, waardoor het team optimaal gaat presteren en samenwerken.

Procesoptimalisatie en Uniforme Werkwijze | Klanten willen continue kunnen beschikken over producten en diensten van een constant excellente kwaliteit. Om dit te realiseren binnen een organisatie moeten bedrijfsprocessen optimaal zijn ingericht ter ondersteuning van medewerkers in hun dagelijks werk. Het is daarbij essentieel dat bedrijfsprocessen aansluiten op de praktijk.

Met het programma voor Procesoptimalisatie en Uniforme Werkwijze, kunnen procesoptimalisaties door medewerkers, samen met hun leidinggevende, zelf worden uitgevoerd en geïmplementeerd. In de aanpak van het programma spelen medewerkers de hoofdrol en worden hierdoor eigenaar over hun eigen werk.