Sinds oktober 2016 hebben OPEXpro en S-ray Diagnostics, een kennisonderneming die onderdeel is van de Erasmus Universiteit Rotterdam, een samenwerkingsverband op het gebied van Strategy Alignement. S-ray Diagnostics heeft een soort X-ray ontwikkeld voor de mate waarin de verschillende managementechelons, operationele eenheden en stafafdelingen al dan niet denken en handelen volgens de ondernemingsstrategie: een ‘S-ray’ van de (mis)alignement met de koers die de top heeft uitgezet.
Deze S-ray is complementair aan die van de Strategie-implementatie methode van OPEXpro. Daar waar S-ray leidt tot een ‘röntgenfoto’ van de helderheid van het strategy statement, de mate waarin de daarin geformuleerde doelen beleefd en gedeeld worden door de organisatie en de belangrijkste pijnpunten laat zien; biedt de OPEXpro Strategie-implementatie methode de complementaire stappen, instrumenten en interventie methodes om alignement en eigenaarschap op elk niveau binnen de organisatie te creëren.